top of page

Czesne i opłaty

Rejestracja na rok szkolny 2020-2021 jest już zamknięta.

Wciąż przykmujemy opłaty za PPE ($25)

Opłatę tę można dokonać eletronicznie

TUTAJ

bottom of page